เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ Angkor Panda Shopping Online เงื่อนไขการใช้งาน (“ อังกอร์แพนด้า”) โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา นี่คือสัญญาระหว่างคุณกับ Angkor Panda

 1. การยอมรับของคุณ

โดยการใช้และ / หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.angkorpanda.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยอังกอร์แพนด้า (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือเว็บไซต์สืบต่อจากที่กล่าวมาข้างต้น (รวมถึง“ เว็บไซต์”) คุณ (“ คุณ”) รับทราบว่า คุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว

ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับอังกอร์แพนด้าและผู้ปกครอง บริษัท ในเครือ บริษัท ในเครือผู้สืบทอดและมอบหมาย (รวมเรียกว่า “อังกอร์แพนด้า”) คุณได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้เว็บไซต์หากคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์

 1. นโยบายเพิ่มเติม

นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้ (“ นโยบายเพิ่มเติม”) ควบคุมสิทธิ์และความรับผิดชอบของศิลปินผู้เข้าชมและผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์:

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายเพิ่มเติมทั้งหมดเหล่านี้รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 1. การให้สิทธิ

แพนด้าอังกอร์ขออนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานโดยมีเงื่อนไขดังนี้: (i) คุณจะไม่คัดลอกหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Angkor Panda; (ii) คุณจะไม่แก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากที่จำเป็นตามสมควรเพื่อใช้งานเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และ (iii) คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 1. บัญชีและกิจกรรมบัญชีของคุณ

ในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์คุณต้องสร้างบัญชี เมื่อสร้างบัญชีของคุณคุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หาก Angkor Panda สงสัยว่าข้อมูลบัญชีของคุณไม่เป็นความจริงสมบูรณ์เป็นปัจจุบันหรือถูกต้องหรือว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้บัญชีของคุณอาจถูกระงับหรือยกเลิกและคุณอาจถูกระงับการใช้เว็บไซต์ ด้วยการสร้างบัญชีกับ Angkor Panda คุณรับรองว่าคุณมีอายุถึงกำหนดตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามโดยกฎหมายใด ๆ จากการใช้เว็บไซต์

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณรวมถึงกิจกรรมของผู้อื่นและไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลา คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Angkor Panda ทราบทันทีหากคุณสงสัยหรือทราบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ อังกอร์แพนด้าไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามมาตรา 4 นี้

 1. การใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ

คุณรับทราบและตกลงว่าอังกอร์แพนด้าอาจเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณและอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควร: (i) ปฏิบัติตาม กระบวนการทางกฎหมาย (ii) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้; (iii) ตอบสนองต่อการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (iv) ปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของอังกอร์แพนด้าผู้ใช้หรือสาธารณะ

 1. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Angkor Panda (“ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ลิงก์เหล่านั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือได้รับการดูแลรักษา Angkor Panda ไม่ได้คัดกรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาคุณภาพความเหมาะสมการใช้งานความถูกต้องตามกฎหมายนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า Angkor Panda ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงคุณต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการใช้เว็บไซต์คุณจะปล่อย Angkor Panda โดยเฉพาะจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงการติดต่อหรือการติดต่อของคุณกับผู้ใช้ผู้โฆษณาคู่ค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ และ / หรือการมีส่วนร่วมของคุณในการส่งเสริมการขายการชิงโชคแคมเปญหรือกิจการอื่นใดที่โฮสต์รับรองหรือสนับสนุนโดยผู้ใช้ผู้โฆษณาคู่ค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ภายนอกเว็บไซต์

 1. สารบัญ

ลักษณะการโต้ตอบของการโพสต์บนเว็บไซต์ทำให้ Angkor Panda ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ (“ เนื้อหา”) เช่น: ข้อมูลวัสดุชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดคำอธิบายการกำหนดราคาภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ พบได้ในอังกอร์แพนด้าซึ่งโพสต์โดยผู้ขาย

เราไม่รับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความถูกต้องลักษณะต้นกำเนิดหรือคุณภาพของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังอังกอร์แพนด้าและโพสต์ลงในเว็บไซต์โดยเรา คุณรับทราบว่าคุณจะประเมินและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณรวมถึงการพึ่งพาความถูกต้องสมบูรณ์หรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่อังกอร์แพนด้าเสนอให้

หากคุณเลือกที่จะโพสต์รีวิวให้คะแนนคำแนะนำความคิดเห็นความคิดเห็นข้อความข้อความบนเว็บไซต์เราต้องการให้คุณปฏิบัติตามกฎมารยาทที่ยอมรับโดยทั่วไปและมาตรฐานของพฤติกรรม คุณเข้าใจว่าอังกอร์แพนด้าไม่รับประกันความลับใด ๆ เกี่ยวกับการโพสต์ใด ๆ ในเว็บไซต์

อังกอร์แพนด้าขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการโพสต์ของผู้ใช้

อังกอร์แพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในการลบการโพสต์ใด ๆ ตามดุลยพินิจของตนและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์:

 • อัปโหลดโพสต์ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทรุกรานความเป็นส่วนตัวการหมิ่นประมาทภาพลามกอนาจารทางเพศที่โจ่งแจ้งผิดกฎหมายหรือลอกเลียนแบบ
 • อัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ
 • อัปโหลดโพสต์ส่งอีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่บุคคลที่เหมาะสมจะพิจารณากลั่นแกล้งข่มขู่เป็นอันตรายหยาบคายดูหมิ่นหยาบคายหยาบคายรุนแรงหรือก้าวร้าวหรือเชื้อชาติ
 • อัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งโฆษณาสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต “จดหมายขยะ” “จดหมายขยะ” “จดหมายขยะ” “จดหมายลูกโซ่” “รูปแบบปิรามิด” หรือรูปแบบอื่น ๆ
 • อัปโหลดโพสต์อีเมลหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสม้าโทรจันเวิร์มระเบิดเวลายกเลิกบอทหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายหรือ จำกัด การทำงานหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
 • หลีกเลี่ยงปิดการใช้งานหรือแทรกแซงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติที่ป้องกันหรือ จำกัด การใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อ จำกัด ในการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์;
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงของการเป็นพันธมิตรกับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • ฝ่าฝืนหรือสนับสนุนโดยไม่เจตนาหรือไม่เจตนาให้ผู้อื่นละเมิดกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือข้อบังคับใด ๆ
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง;
 • ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ฝ่าฝืนหน้าที่การรักษาความลับซึ่งคุณผูกพันเนื่องจากความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่นข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้เรียนรู้หรือเปิดเผยเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์การจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล)
 • ลบเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้ขายรายอื่น
 • ลบหรือแก้ไขประกาศลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์
 • ใช้หรือเรียกใช้ระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่เข้าถึงเว็บไซต์ในลักษณะที่ส่งข้อความคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Angkor Panda ในระยะเวลาที่กำหนดมากกว่าที่มนุษย์สามารถผลิตได้อย่างสมเหตุสมผลในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้แบบดั้งเดิมบน เว็บเบราว์เซอร์ออนไลน์ และ
 • เข้าถึงตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์โดยใช้หุ่นยนต์สไปเดอร์มีดโกนหรือวิธีอัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นแล้วอังกอร์แพนด้าก็อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาสาธารณะอนุญาตให้ใช้สไปเดอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์เดียวในการสร้างดัชนีที่ค้นหาได้จากสาธารณะ แต่ไม่ใช่แคชหรือจดหมายเหตุของเนื้อหาดังกล่าว อังกอร์แพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้โดยทั่วไปหรือในบางกรณีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน
 1. ความเป็นส่วนตัว

คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อบุคคลชื่อบัญชีที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้อื่น ๆ จากเว็บไซต์

Angkor Panda ใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เรามองว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นเรื่องสำคัญมาก คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่คุณให้กับเราและเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางอย่างได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณหรือยกเลิกการสื่อสารบางอย่าง หากคุณคัดค้านข้อมูลของคุณที่ถูกถ่ายโอนหรือนำไปใช้ในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของอังกอร์แพนด้าการขอความช่วยเหลือ แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือหยุดใช้เว็บไซต์และบริการที่อังกอร์แพนด้าเสนอ

 1. การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์

อังกอร์แพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้และเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไขหรือหยุดชั่วคราวหรือถาวรเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเพื่อบล็อกคุณหรือคนอื่น ๆ จากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวว่าอังกอร์แพนด้าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงจัดเก็บรักษาหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ อังกอร์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนการระงับหรือการยกเลิกเว็บไซต์

 1. การบอกเลิก

อังกอร์แพนด้าอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ระงับปิดใช้งานหรือยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยมีหรือไม่มีสาเหตุ

แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นแล้วก็ตามสาเหตุของการยกเลิกดังกล่าวจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (i) การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน (รวมถึงนโยบายเพิ่มเติม); (ii) คำขอจากผู้ถือสิทธิ์การบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ; (iii) คำขอโดยคุณ (การลบบัญชีที่เริ่มต้นด้วยตนเอง); (iv) การยุติหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์); (v) ปัญหาด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด; (vi) การไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน (vii) การมีส่วนร่วมของคุณในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย และ / หรือ (viii) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่คุณเป็นหนี้อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Angkor Panda อังกอร์แพนด้าอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันให้เตือนคุณหนึ่งข้อหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ก่อนที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ

การสิ้นสุดบัญชีของคุณอาจรวมถึง: (i) การลบการเข้าถึงเว็บไซต์; (ii) การลบรหัสผ่านของคุณและข้อมูลไฟล์และวัสดุที่เกี่ยวข้องรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ; และ (iii) จำกัด การใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยอมรับว่า Angkor Panda จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยกเลิกบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงเว็บไซต์

คุณสามารถยุติข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกการใช้บัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์โดยส่งคำขอไปที่ info@angkorpanda.com

อังกอร์แพนด้าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณสำหรับความเสียหายการสูญเสียกำไรหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบัญชีของคุณ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้, ANGKOR PANDA และผู้ปกครอง, ตัวแทน, ผู้แนะนำ, ผู้แทน, ผู้แทน, พนักงาน, ผู้จำหน่าย, ตัวแทนจำหน่าย, ตัวแทน หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และการใช้งานของคุณ Angkor PANDA ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาของไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้และถือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ (I) ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายของธรรมชาติใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (III) การเข้าถึงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานของผู้ให้บริการที่ปลอดภัยของเราและ / หรือใด ๆ หรือการหยุดการส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ (IV) ข้อบกพร่องใด ๆ ไวรัสม้าโทรจันหรือสิ่งใด ๆ ที่อาจถูกส่งผ่านหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สามและ / หรือ (V) ใด ๆ ข้อผิดพลาด เนื้อหา ARTWORKS หรือวัสดุอื่น ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาใด ๆ งานศิลปะหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ส่งผ่านทางอีเมล์ส่งผ่านหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ANGKOR PANDA ไม่รับประกัน Endorse รับประกันหรือรับผิดชอบต่อการขนส่งหรือสินค้าของคุณหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดและการส่งเสริมอื่น ๆ และ Angkor PANDA จะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบใด ๆ บริการ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าทางปากหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก Angkor PANDA จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งาน เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อใด ๆ หรือในสภาพแวดล้อมใด ๆ ให้ใช้การตัดสินที่ดีที่สุดและข้อควรระวังในการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ANGKOR PANDA หรือผู้ปกครอง บริษัท ในเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการตัวแทนผู้มีอำนาจผู้แทนผู้จำหน่ายตัวแทนผู้จำหน่ายตัวแทนหรือผู้ดำเนินการตัวแทน , อุบัติเหตุ, พิเศษ, ความเสียหาย, หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดพลาดหรือความเสียหายของเนื้อหา (II) ความเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของเรา , (III) การเข้าถึงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของเราและ / หรือข้อมูลใด ๆ และส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้น (IV) การแทรกแซงหรือการหยุดส่งใด ๆ หรือสิ่งที่ชอบซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สามและ / หรือ (V) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาหรือความสูญเสียใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื้อหางานศิลปะหรือวัสดุอื่น ๆ โพสต์อีเมลส่ง ITTED หรือสิ่งอื่นใดที่ทำผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับประกันสัญญาสัญญาการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า บริษัท จะไม่ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม การจำกัดความรับผิดที่เริ่มต้นจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

คุณรับทราบโดยเฉพาะว่า ANGKOR PANDA จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ หรือเพื่อความเสียหายใด ๆ กับคุณการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สามและความเสี่ยงจากความเสียหายใด ๆ

เว็บไซต์ควบคุมและนำเสนอโดยอังกอร์แพนด้าจากโรงงานในกัมพูชา อังกอร์แพนด้าไม่ได้ทำการรับรองว่าเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่น ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลอื่น ๆ จะดำเนินการด้วยความสมัครใจของตนเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

EnglishKhmerThai
YouTube
Instagram
0